key derivation function

nyckelgenereringsfunktion – en metod att generera svårknäckta krypteringsnycklar från enklare teckenserie, till exempel från ett lösenord. Syftet är att försvåra dataintrång. Dels förser metoden användarna med svårare krypteringsnycklar än de troligen skulle hitta på själva, dels genereras nycklarna genom en relativt tidskrävande procedur (upp till någon sekund). Dröjsmålet är nästan omärkligt för användaren, men en angripare som testar många lösenord för att generera krypteringsnyckeln kommer att behöva lång tid och ger kanske upp – eller blir upptäckt. – Se också scrypt.

[kryptering] [ändrad 9 december 2013]