Krack

en sårbarhet i krypteringen av den trådlösa kom­mu­ni­ka­tionen med wi‑fi. Krack blev känt i oktober 2017. En angripare kan använda Krack för att manipulera den så kallade handskakningen mellan wi‑fi‑routern och en ansluten klient, till exempel en dator. Resultatet av ma­ni­pu­la­tionen blir att angriparen kan läsa meddelanden i klartext utan att behöva komma åt lösenordet. En ingående beskrivning finns på krackattacks.com. Sårbarheten uppges finnas i wi‑fi-standarden, inte i protokollen för kryptering av wi‑fi, som WPA2. – Namnet Krack sägs vara en förkortning av key reinstallation attack.

[förkortningar på K] [sårbarheter] [wi‑fi] [19 oktober 2017]

kthxbi

”okey, thanks, bye” – fras för att snabbt avsluta konversation, ofta avsnoppande. – Stavas också kthxbye och kthxbai.

[nät- och sms-språk]

KQML

förkortning för Knowl­edge query manipulation language – en föråldrad standard för interaktion mellan agenter, oberoende av programspråk och ope­ra­tiv­system. – KQML utarbetades i början 1990‑talet, och nådde aldrig någon större framgång. Det ingick i samma satsning på återanvändning av kunskap som Knowl­edge interchange format. – Trots att förkortningen slutar på ML har KQML inget med XML att göra. – Se denna be­skriv­ning (från 1994).

[förkortningar på K] [informationshantering] [programspråk] [ändrad 2 januari 202o]