Krack

en sårbarhet i krypteringen av den trådlösa kommunika­tionen med wi‑fi. – Krack blev känt i oktober 2017. En angripare kan använda Krack för att manipulera den så kallade handskakningen mellan wi‑fi‑routern och en ansluten klient, till exempel en dator. Resultatet av manipulationen blir att angriparen kan läsa meddelanden i klartext utan att behöva komma åt lösenordet. En ingående beskrivning finns på krackattacks.com. Sårbarheten uppges finnas i wi‑fi‑standarden, inte i protokollen för kryptering av wi‑fi, som WPA2. – Namnet Krack sägs vara en förkortning av key reinstallation attack.

[förkortningar på K] [sårbarheter] [wi‑fi] [19 oktober 2017]

kthxbi

”okey, thanks, bye” – fras för att snabbt avsluta konversation, ofta avsnoppande. – Stavas också kthxbye och kthxbai.

[nät- och sms-språk]

KQML

förkortning för Knowl­edge query manipulation language – en föråldrad standard för interaktion mellan agenter, oberoende av programspråk och ope­ra­tiv­system. – KQML utarbetades i början 1990‑talet, och nådde aldrig någon större framgång. Det ingick i samma satsning på återanvändning av kunskap som Knowl­edge interchange format. – Trots att förkortningen slutar på ML har KQML inget med XML att göra. – Se denna be­skriv­ning (från 1994).

[förkortningar på K] [informationshantering] [programspråk] [ändrad 2 januari 202o]