kunskap

  1. – inom it ofta: kompetens, erfarenheter och rutiner som finns i en organisation. Den finns till stor del i medarbetarnas huvuden. Man säger också att kunskapen ”sitter i väggarna”. – Kunskap i den betydelsen kan vara svår eller omöjlig att fästa på papper eller att beskriva som regler i ett datorprogram. Att göra det kan också vara mer besvär än vad det är värt. Samtidigt är sådan kunskap ofta nödvändig för att organisationen ska fungera smidigt. Problem kan ju uppstå när nyckelpersoner slutar eller går i pension. Det har funnits och finns många system för att fånga och beskriva kunskap i denna betydelse, till exempel expertsystem. Målet är att digitalisera kunskapen på ett sådant sätt att den blir sökbar och tillgänglig i naturligt språk;
  2. – begreppsdefinitioner i systematisk utformning, som i den semantiska webben;
  3. – även: sådant som användare helst bör ha i huvudet, som lösenord – se till exempel kunskapsfaktor.

Kunskap i filosofisk och pedagogisk betydelse är ett vidare begrepp. – På engelska: knowledge. – Läs också om DIKW.

[arbetsliv] [filosofi] [ändrad 9 mars 2021]

Dagens ord: 2021-03-11