korskoppling

(förkortat KK, på engelska: main distribution frame, MDF) – anordning i telestation där inkommande förbindelser i kopparnätet kan kopplas ihop med utrustning i telestationen. Varje inkommande förbindelse kan kopplas till vilken utrustning som helst. Man tänker sig det hela som ett rutnät av korsande förbindelser, därav namnet.

[telefoni] [ändrad 10 april 2017]