kontroll

kontroll står på svenska för granskning, övervakning eller efterhandsgranskning. Engelska control kan däremot ofta översättas med styrning. (Men det engelska ordet kan också ha samma betydelse som på svenska.)

[språktips] [ändrad 25 juli 2019]