embed

bygga in, även: bädda in. – Ordet används om it-system som ingår i annan teknisk utrustning (maskiner, fordon, hushållsutrustning) för driftstyrning eller övervakning. Användargränssnittet brukar vara begränsat till det specifika ändamålet. – Embedded application, embedded software, embedded system, se inbyggt system. – För embedded code, se inbäddningskod. – Embedded SIM, se eSIM.

[inbyggda system] [ändrad 19 februari 2018]

uClinux

(eller μClinux) – ett avvecklat Linux-baserat operativsystem för inbyggda system. – uClinux har till stor del integrerats i den officiella Linuxkärnan. – uClinux ut­vecklades först 1998 av D Jeff Dionne och Kenneth Albanowski. Deras första version kunde köras på en Palm Pilot med Motorola‑processor. Senare utvecklades versioner för andra plattformar, bland annat Arm‑processorer. Sedan 2015 är webbplatsen för uClinux stängd. – Namnet: uClinux utlästes you-see-Linux. Men den ur­sprungliga stavningen var μClinux med den grekiska bokstaven μ: μC stod för microcontroller (se μ). Oftast användes stavningen med vanligt u.

[inbyggda system] [linuxdistributioner] [nerlagt] [ändrad 20 juli 2017]

inbyggt system

(embedded system) – dator som är inbyggd i ett fordon, en maskin eller en apparat för att sköta arbetsuppgifter som styrning, övervakning eller datainsamling. De styrs främst av sensorer och andra maskiner, i mindre utsträckning av människor. Inbyggda system kan vara vanliga persondatorer med onödiga delar borttagna, men ofta är det speciella konstruktioner, an­passade för krav på tålighet, små dimensioner eller låg energiförbrukning. Det är ofta realtidssystem. – Skilj mellan embedded systems i denna betydelse och det som kallas för embedded code, på svenska inbäddningskod (korta av­snitt med program­kod som kan läggas in på till exempel bloggar).

[inbyggda system] [ändrad 7 februari 2020]

Raspberry Pi

Raspberry Pi Zero, den hittills minsta och billigaste pajen.
Raspberry Pi Zero, den hittills minsta och billigaste pajen.

den mest kända enkortsdatorn. – Kretskortet är ungefär lika stort som ett kreditkort. Hårddisk, bildskärm och tangentbord ingår inte, utan måste kopplas in av köparen, vilket är relativt enkelt. – Raspberry Pi utvecklades i Storbritan­nien för undervisning i skolor och lanserades 2012. Den blev snabbt populär utanför skolorna, först bland hobbyister, sedan även bland professionella användare. Den används till exempel som inbyggt system. – Fem miljoner exemplar av Raspberry Pi hade sålts i februari 2015, vilket gjorde den till den brittiska dator som dittills hade sålts i flest exemplar. – Valfritt operativsystem kan användas, förutsatt att det kan köras på datorns processor, men det finns ett särskilt, Linux‑baserat operativ­system, Raspbian, att tillgå. – En ny kraftfullare version, kallad Pi2, presenterades i februari 2015. Den är kompatibel med operativsystem och program för den äldre modellen, men den kan också köra Windows 10. Version B av Raspberry Pi2 säljs i Sverige för lite under 400 kronor. – I slutet av 2015 kom Raspberry Pi Zero, ett förenklat utförande som kostar runt 40 kronor. – Version 3 kom i februari 2016 och har bland annat wi‑fi. I november 2018 kom Raspberry Pi 3 Model A+, som är något mindre än Model B och kostar 20 dollar. – Se också Risc OS och Pidora. – Raspberry Pi kallas ibland skämt­samt för ”paj”. Förkortas ibland RPi. – Se raspberrypi.org. – IDG:s artiklar om Raspberry Pi: länk.

[enkortsdatorer] [hobby] [skoldatorer] [ändrad 16 april 2022]