maskin

teknisk definition: en anordning som omvandlar energi till arbete. – Med arbete menas förflyttning av materiella föremål (även om det är i cirkelrörelse eller fram och tillbaka). En maskin kan flytta sig själv, sätta delar av sig själv i rörelse eller göra så att andra föremål flyttas eller bearbetas. En apparat använder däremot energi för att framställa ljus och värme eller bearbeta information. – I vanligt språkbruk är det däremot ofta så att ma­skiner är stora och apparater är små. Det förklarar varför det heter rakapparat, trots att det enligt den strikta definitionen borde heta ”rakmaskin”. Förr kallades datorer för ”datamaskiner”, men en modern dator saknar rörliga delar (i varje fall om den har SSD) och är alltså en apparat. Men maskin i betydelsen dator ingår i ord som maskinläsning och maskininlärning.  – Se Rikstermbanken (länk).

[hårdvara] [språktips] [ändrad 5 augusti 2021]