maskin

teknisk definition: en anordning som omvandlar energi till arbete: med arbete menas mekanisk förflyttning av materiella föremål (även om det är i cirkelrörelse). En maskin kan flytta sig själv, sätta delar av sig själv i rörelse eller göra så att andra föremål flyttas eller bearbetas. En apparat använder däremot energi för att framställa ljus och värme eller bearbeta information. – I vanligt språkbruk är det däremot ofta så att ma­skiner är stora och apparater är små. Det förklarar varför det heter rakapparat, trots att det borde heta ”rakmaskin”. – Se Rikstermbanken (länk).

[hårdvara] [språktips]