apparat

teknisk definition: en anordning som omvandlar energi till ljus eller värme eller som använder energi för att bearbeta information. Som apparater räknas också anordningar för manövrering, reglering, signalering, observation samt upptagning och återgivning av ljud och bild. Exempel: tv‑apparat, radioapparat, hembränningsapparat. Datorer och mobiltelefoner är apparater. En ap­pa­rat är inte gjord för att få mekaniska delar att röra sig: det är åtminstone inte det viktiga med den. En maskin har där­emot mekaniskt rörliga delar eller kan röra sig som helhet. – I vanligt språkbruk är det däremot ofta så att apparater är små och maskiner är stora. – Se Rikstermbanken – länk.

[hårdvara] [språktips] [ändrad 4 oktober 2019]