apparat

teknisk definition: en anordning som omvandlar energi till ljus eller värme eller som använder energi för att bearbeta information. – Som apparater räknas också anordningar för manövrering, reglering, signalering, observation samt upptagning och återgivning av ljud och bild. Exempel: tv‑apparat, radioapparat, hembränningsapparat. Datorer och mobiltelefoner är apparater. En ap­pa­rat är inte gjord för att få mekaniska delar att röra sig: det är åtminstone inte det viktiga med den. En maskin har däremot mekaniskt rörliga delar eller kan röra sig som helhet. – I vanligt språkbruk är det däremot ofta så att apparater är små och maskiner är stora. – Se Rikstermbanken – länk.

[hårdvara] [språktips] [ändrad 4 oktober 2019]