phlashing

attack mot inbyggda program i datorer. Om en sådan attack lyckas kan den göra datorn obrukbar. (Med dator menas här dator i bred bemärkelse, alltså även servrar och industriella it-system.) Phlashing görs ofta genom överbelastningsattacker. – Ordet: Phlashing är studentikos stavning (som i phishing) av flashing, och syftar på flashminne, där fasta program brukar vara lagrade.

[attacker] [inbyggda system] [14 mars 2020]

Dagens ord: 2020-06-16