fast program

(firmware) – program som finns i ett icke rader­bart icke‑flyktigt minne som är inbyggt i datorn. – Fasta program är oftast program som behövs för datorns tekniska funktion eller för operativsystemet, och som läggs in vid tillverkningen av datorn. De finns alltså  inte på hårddisk eller SSD. Nyare fasta program kan ibland uppgraderas av användaren med ett speciellt förfarande. Även: inbyggt program. – Se också Datatermgruppen: länk.

[datorns konstruktion] [mjukvara] [ändrad 29 mars 2023]