fast program

(firmware) – program som finns i ett icke rader­bart icke-flyktigt minne i datorn. – Fasta program är oftast program som behövs för datorns tekniska funktion eller för operativ­systemet, och som läggs in vid tillverkningen av datorn. Nyare fasta program kan ibland upp­graderas av an­vändaren med ett speciellt förfarande. Även: inbyggt program. – Se också Datatermgruppen: länk.

[datorns konstruktion] [mjukvara] [ändrad 6 november 2021]