fast program

(firmware) – program som finns i ett icke rader­bart icke-flyktigt minne på datorn. Inne­håller oftast program som behövs för datorns tekniska funktion eller för operativ­systemet, och som läggs in vid till­verk­ningen. Nyare fasta program kan upp­graderas av an­vändaren med en speciell procedur. – Även: inbyggt program.