icke-fungibel

(non-fungible) – inte utbytbar mot något annat av samma slag. (Se fungibilitet.) – Om du lämnar din jacka i garderoben på teatern vill du ha tillbaka samma jacka, inte en jacka som är av samma modell, färg och storlek, men som tillhör någon annan. Jackan är icke-fungibel. (För säljarna i klädaffären är det annorlunda.) Det som är icke‑fungibelt har särskiljande kännetecken eller en särskild historia, och är ofta någons personliga tillhörighet. – Läs också om icke‑fungibla objekt (non‑fungible tokens).

[blockkedjor] [ändrad 17 september 2021]

Handshake Network

ett alternativt domänsystem för internet, baserat på en blockkedja. Det är ett alternativ till DNS. – Handshake Network har, till skillnad från DNS, ingen central rotzon, utan registrerade domäner och motsvarande IP‑adresser lagras i en blockkedja. Om man vill registrera en domän i Handshake Network måste man betala i nätverkets kryptovaluta HNS. Domänerna säljs till högstbjudande. Pengarna går till de som driver noder i Handshake Network, som alltså är ett decentraliserat nätverk. Användare kan antingen ha en klient, som bara kan använda nätverket för att surfa webbsidor, eller en nod. Klienter kan laddas ner och användas gratis. Noderna kan registrera domäner och tar emot anrop från klienter om uppslagning av en domän. – Handshake Networks blockkedja innehåller de domäner som registrerats i nätverket och dessutom 100 000 domäner som redan finns i DNS. Anrop till domäner som inte finns i blockkedjan vidarebefordras till DNS. Handshake Network presenterades 2018. Syftet är bland annat att bygga ett domänsystem som är mindre sårbart och svårare att manipulera och censurera än DNS. – Se handshake.org.

[blockkedjor] [domäner] [ändrad 13 februari 2020]

IBM Food Trust

ett system för dokumentation av leveranskedjan för livsmedel, baserat på blockkedjan. – Det introducerades av IBM i oktober 2018. IBM Food Trust hade redan från början användare som den amerikanska stormarknadskedjan Walmart och franska Carrefour samt flera ledande livsmedelsföretag. De har i sin tur ålagt sina underleverantörer att ansluta sig, eller kommer att göra det. Principen bakom IBM Food Trust är att varje enskild vara och dess ingredienser ska kunna spåras från butiksdisken hela vägen tillbaka till odlaren eller uppfödaren. Blockkedjan ska göra informationen praktiskt taget omöjlig att manipulera och omedelbart åtkomlig för alla intressenter. Livsmedelsföretag kan ansluta sig till IBM Food Trust mot avgifter från 100 dollar till 10 000 dollar i månaden, beroende på storlek. – Se IBM:s webbsidor.

[blockkedjor] [handel] [10 oktober 2018]

bevis på förfluten tid

en algoritm för att avgöra vem av flera noder i ett nätverk som ska få tillgång till en viss resurs. Det är ett energisnålt alternativ till så kallade konsensusmekanismer som bevis på arbete (proof of work) och bevis på insats (proof-of-stake). Noderna kan ingå i en blockkedja, till exempel vara datorer som bryter kryptovaluta. – Var och en av noderna tilldelas en slumpmässigt vald tid, normalt bråkdelar av en sekund, och noderna går då i viloläge tills tiden har gått ut. Den första noden som vaknar får tillgång till resursen – till exempel en viss mängd kryptovaluta. Det är alltså i praktiken ett lotteri där lägsta numret vinner. – Fördelen gentemot andra konsensusmekanismer är att energiåtgången är minsta möjliga. Det går inte heller att få tillgång till den eftertraktade resursen genom att använda specialbyggda kraftfulla datorer. Man har lika stor chans med en mobiltelefon. Enda sättet att förbättra oddsen är är att sätta in många datorer samtidigt (som att köpa många lotter i ett lotteri). – Algoritmen har utvecklats av Intel och kan genomföras med användning av funktionen SGX som finns i Intels processorer. – På engelska: proof of elapsed time, förkortat PoET. – Läs mer på sajten Blockonomi.

[blockkedjor] [kryptovalutor] [proof of] [8 oktober 2018]

smart kontrakt

kontrakt i form av ett datorprogram som verkställer åtagandena i kontraktet och som är baserat på en blockkedja. Parterna undertecknar kontraktet med elektroniska signaturer, och varje åtgärd som det smarta kontraktet sedan vidtar måste godkännas av ett antal parter i blockkedjans nätverk – Ett smart kontrakt skulle, i ett enkelt exempel, kunna vara ett hyreskontrakt: det smarta kontraktet drar varje månad med autogiro hyran från hyresgästens bankkonto och sätter in den på värdens bankkonto. Om det saknas täckning på hyresgästens bankkonto skickar det smarta kontraktet en betalningspåminnelse, och om hyresgästen ändå inte betalar skickar det smarta kontraktet en uppsägning till hyresgästen och begär inkasso. Det kan också ingå funktioner där hyresgästen kan göra felanmälan och andra klagomål. Allt som kan göras av ett nätverk av datorer hanteras med automatik. Det krävs dock för varje åtgärd att ett antal datorer i nätverket genom sin elektroniska signatur intygar att åtgärden är i enlighet med det förprogrammerade regelverket. – Mer relevanta användningsområden finns inom sakernas internet där smarta kontrakt kan användas för att styra och reglera informationsutbyte mellan maskiner och sensorer med flera intressenter. I Kalifornien finns ett bostadsområde där husägarna, som har solpaneler på taken, köper och säljer el till varandra, och transaktionerna hanteras av ett smart kontrakt. – Allt detta kan i princip realiseras utan blockkedjeteknik, men blockkedjan gör det praktiskt taget omöjligt att manipulera kontraktet och att förneka eller förfalska transaktioner. – Ethereum är den mest kända plattformen för utveckling av smarta kontrakt. – På engelska: smart contract. – Se också DeFi.

[blockkedjor] [ändrad 25 maj 2021]