hallucination

inom AI: jargong för felaktiga eller falska svar på frågor som ställs till AI‑system.

[ai] [jargong] [24 mars 2023]

Dagens ord: 2023-04-08