cadence

kadens – om företag: en regelbunden följd av händelser. – Ordet cadence har använts i den betydelsen i företagsvärlden sedan runt år 2000. Sambandet med musiktermen kadens (en serie ackord som markerar slut) är oklar.

[företag och ekonomi] [jargong] [21 februari 2022]