throbber

i användargränssnitt: snurra, utförandeindikator – rörlig symbol som visar att ett program håller på att utföra en uppgift. – Symbolen är ofta något som snurrar eller pulserar (throbs). Används till exempel om inläsning av webb­sidor eller komprimering av filer. Det är inget tecken på fel, utan anger bara att en tidskrävande uppgift utförs. – Ska skiljas från en förloppsindikator som också visar hur stor del av arbetet som återstår. Det är inte heller samma som badbollar och liknande, som anger att datorn har så mycket att göra att den inte kan ta emot fler instruktioner.

[gränssnittskomponenter] [ändrad 15 maj 2022]

panel

(tile) – i Windows Phone†, Windows 8 och deras efterföljare: rektangulära fält som ligger kant i kant på bildskärmen, och som närmast mot­svarar ikoner. De kallas också för levande paneler (live tiles), eftersom de inte behöver vara statiska bilder, utan kan visa information som upp­dateras hela tiden. – Se också Metro (in­aktu­ellt namn).

[gränssnittskomponenter] [windows] [ändrad 11 maj 2018]

dialogruta

litet fönster för utbyte av information mellan datorn och användaren. I enklaste form innehåller dialogrutan bara en upplysning (”Batteriet börjar ta slut”, ”Du har meddelanden”) som användaren kvitterar genom att trycka på en knapp märkt ”OK” eller liknande. I andra fall kräver dialogrutan ett val av användaren. Ett vanligt exempel är när man stänger ett dokument som man inte har sparat först. Då brukar det komma en dialogruta som frågar om man vill stänga dokumentet utan att spara. Dialogrutan innehåller då ofta tre knappar med alternativen ”Stäng utan att spara”, ”Spara som” och ”Avbryt”. – Ofta fungerar dialogrutor så att man måste kvittera dem, eller besvara frågan, innan man kan göra något annat. – På engelska: dialog box. – Jämför med prompt.

[gränssnittskomponenter] [ändrad 29 juli 2020]

ikon

liten bild som i grafiska användargränssnitt står för en fil, ett program, ett tillbehör. – En ikon kan utlösa olika händelser genom att användaren pekar och klickar på den, eller flyttar den. Användaren kan till exempel öppna en fil (ett textdokument, en bild, en video eller en ljudfil), öppna en mapp eller starta ett program genom att klicka på ikonen. Man kan också flytta filer eller kasta dem genom att dra dem med musen till en mapp eller till papperskorgen. Även mer komplicerade händelser kan vara möjliga, som att man startar en utskrift genom att dra en textfil till den ikon som står för skrivaren. Den uppenbara fördelen är att man inte behöver skriva filnamn bokstav för bokstav, med risk för felskrivning, för att saker ska hända. – Bakgrund: Ikoner förknippas ofta med det grafiska användargränssnittet, i synnerhet med Macintosh, men termen ikon är äldre än så inom it. (På Macintosh kallas det för övrigt för symbol på svenska.) Termen ikon användes i äldre datorsystem om bilder som representerade information eller resurser. Det nya med det grafiska användargränssnittet var att man med musen kunde göra saker genom att peka och klicka på ikonerna, och även dra och släppa dem. – Se också ljudikon. – Ordet: en ikon, av grekiska eikon, bild, är i den ortodoxa och vissa andra kyrkor en helgonbild eller bild på Jesus eller jungfru Maria: själva bilden ses som en manifestation av det heliga. – I semiotik (teckenlära) är en ikon en bild som ger information om det som den avbildar, som när en trafikskylt med bild av två barn varnar för barn som korsar vägen (se också index, betydelse 3 och symbol). – På engelska: icon.

[gränssnittskomponenter] [ändrad 3 december 2022]

lightbox

ljusruta – text eller bild som ”hoppar ut” från en webbsida och som visas i ett större, ljusare fält samtidigt som resten av webbsidan blir mörkare. Detta händer när man klickar på text eller bild som är programmerade för den effekten. Klickar man sedan på ljusrutan återgår den till sitt ursprungliga utseende. Det är en effekt som kan programmeras med JavaScript. Ljusrutor tillåter ofta att man bläddrar, så att man till exempel kan visa bildspel i ljusrutan. – Lightbox betyder egentligen ljusbord – en bakgrundsbelyst matt glasskiva som används för betraktning av diabilder och negativ.

[gränssnittskomponenter] [webbpublicering] [ändrad 22 maj 2020]

swatch

färgruta, färgprov, mönsterruta, mönsterprovklickbar ruta som visar en färg eller ett mönster. Används på post­order­sajter för att man lätt ska kunna växla mellan olika färger eller mönster på en vara. Ursprunglig betydelse: tygprov. – Även: Swatch, schweizisk tillverkare av arm­bandsur.

[e-handel] [gränssnittskomponenter] [ändrad 2 juli 2019]