badboll

Cirkel med regnbågens färger radiellt runt om.beach ball – symbol som visas på bildskärmen när systemet arbetar för fullt och därför inte kan ta emot fler instruktioner. Används i macOS och består av en liten fylld cirkel med roterande färger. Officiellt namn: spinning wait cursor. Normalt betyder badbollen bara ”vänta lite”, men om den fortsätter att snurra orimligt länge (”the spinning wheel of death”) kan man misstänka att ett pro­gram har upphört att fungera och måste tvångsavslutas. – Äldre Macar hade ett timglas i stället för badboll. Det finns flera andra vänte­tids­symboler, bland annat en ”badring” i Windows.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 21 augusti 2019]

Dagens ord: 2014-07-02