throbber

i användargränssnitt: snurra, utförande­indikator – rörlig symbol som visar att ett pro­gram håller på att utföra en uppgift. Symbolen är ofta något som snurrar. Används till exempel om in­läsning av webb­sidor eller komprimering av filer. Det är inget tecken på fel, utan anger bara att en tids­krävande upp­gift pågår. – Ska skiljas från en för­lopps­indikator som också visar hur stor del av arbetet som återstår.

Dagens ord: 2013-02-15