throbber

i användargränssnitt: snurra, utförande­indikator – rörlig symbol som visar att ett pro­gram håller på att utföra en uppgift. Symbolen är ofta något som snurrar. Används till exempel om in­läsning av webb­sidor eller komprimering av filer. Det är inget tecken på fel, utan anger bara att en tids­krävande upp­gift pågår. – Ska skiljas från en för­lopps­indikator som också visar hur stor del av arbetet som återstår. Det är inte heller samma som badbollar och liknande, som anger att datorn har så mycket att göra att den inte kan ta emot fler instruktioner.

[gränssnittskomponenter] [ändrad 25 oktober 2020]

Dagens ord: 2013-02-15