throbber

i användargränssnitt: snurra, utförandeindikator – rörlig symbol som visar att ett program håller på att utföra en uppgift. – Symbolen är ofta något som snurrar eller pulserar (throbs). Används till exempel om inläsning av webb­sidor eller komprimering av filer. Det är inget tecken på fel, utan anger bara att en tidskrävande uppgift utförs. – Ska skiljas från en förloppsindikator som också visar hur stor del av arbetet som återstår. Det är inte heller samma som badbollar och liknande, som anger att datorn har så mycket att göra att den inte kan ta emot fler instruktioner.

[gränssnittskomponenter] [ändrad 15 maj 2022]

Dagens ord: 2013-02-15