förloppsindikator

(progress bar) – i användargränssnitt: mätare som visar hur ett tidskrävande jobb successivt blir klart. Det kan vara nerladdning av en stor fil från internet, uppackning av en komprimerad fil eller installation av ett programpaket. Förloppsmätare brukar se ut som en liggande gammaldags termometer. ”Kvicksilvret” går från vänster till höger, från start till klart. – Jäm­för med throbber.

[gränssnittskomponenter] [ändrad 14 november 2019]