phone home

ringa hem – om elektronisk utrustning: automatiskt skicka elektroniska meddelanden till tjänsteleverantören vid behov. – Exempel: hemelektronik som digitalboxar eller hyrd utrustning som kaffemaskiner på företag kan själva meddela tjänsteleverantören när det behövs service. Det förekommer också att datorprogram kan ”ringa hem” till programföretaget med information om vad som finns på datorns hårddisk – ibland utan datorns ägares vetskap. – Uttrycket är inspirerat av filmen ET (se IMDb, länk), där utomjordingen vill ta kontakt med sin hemplanet: ”phone home”.

[sakernas internet] [ändrad 30 januari 2019]

fansub

film som försetts med textremsa (subtitle) av entusiaster (fans). Oftast en japansk tecknad film (anime) i digital form, försedd med textremsa på engelska.

[film] [ändrad 29 april 2018]

3d-glasögon

glasögon som man behöver ha på sig för att se tre­dimen­sio­nella filmer, videor eller animeringar. Det finns två huvud­typer:

  1. – sådana man har på bio eller i VR‑kuber, där flera personer samtidigt kan se samma 3d‑visning. De behandlar bilder som visas på skärm eller duk så att en tredimensionell effekt uppstår. Den tredimensionella bilden förefaller stabil i förhållande till tittarens rörelser;
  2. – sådana som själva projicerar bilderna i betraktarens ögon (alltså som hörlurar gör med ljud och öron). Den tredimensionella bilden eller filmen visas av glasögonen. – Skillnaden mot en VR‑hjälm är att 3d‑glas­ögon är avsedda för en passiv (stillasittande) betrakt­are. Om betraktaren rör på huvudet följer den tredimensionella bilden med. – Läs också om Google Cardboard.

[film] [3d] [ändrad 30 april 2019]