matris

Kodflödet från filmen The Matrix. Gröna tecken mot svart botten, vertikalt ordnade.
Ingen matris, men från The Matrix.
 1. – ordnad uppställning av data i två dimensioner, som i en tabell. – Matriser används för speciella beräkningar, matrisalgebra, och de data som finns i matriser kallas för element. Ibland kallas också liknande uppställningar i tre eller fler dimensioner för matriser. – Se Wolfram Alphalänk. – Jäm­för med array;
 2. – datorer och annan utrustning som är tätt sammankopplade i ett rutnät. Motsvaras på engelska ofta av fabric, flätverk;
 3. – se matrisskrivare;
 4. – allmänt ord för sådant som är ordnat i ett rutnätsmönster.
 5. – engelska the matrix används också om ett samhälle där indoktrinerade människor utan att inse det agerar i ett mönster som fastställts av överheten. – Se också filmen The Matrix (länk).
 6. – Den ursprungliga betydelsen av matris är gjutform. Ordets betydelse har i ma­te­matik breddats så att det kan stå för ett mönster som tal eller data måste passas in i. Ordet matris har också specialbetydelser inom andra områden. – På engelska: matrix.

[framtidsvisioner] [matematik] [nätverk] [skrivare] [ändrad 1 september 2021]

IMDB

 1. IMDb:s logotyp. Svarta bokstäver mot gul bakgrund. – IMDb – en amerikansk webbplats med om­fat­tande information om filmer och tv‑serier. – IMDb har ingående beskrivningar av de flesta filmer som finns. Besökare på IMDb kan betyg­sätta filmerna och skriva kom­men­tarer. – IMDb grundades 1990 som Inter­net movie data­base, men kallas numera bara för IMDb, som alltså har blivit en pseudo­för­kort­ning. Sedan 1998 ägs IMDb av Amazon. – Se imdb.com;
 2. – förkortning för in-memory database – se minnes­data­bas.

[databaser] [förkortningar på I] [pseudoförkortningar] [filmer] [ändrad 7 juni 2017]

Bureau 121

engelsk beteckning på Nord­koreas påstådda armé av it‑specia­lister. – Bureau 121 hade enligt syd­kore­anska uppgifter sex tusen experter anställda i januari 2015. Enligt källor arbetar Bureau 121 från Shenyang i Kina (där det är lättare att komma åt internet än i Nord­korea). – Bureau 121 uppges vara specialiserad på internetsabotage, och antas ligga bakom at­tack­erna 2014 i sam­band med premiären på Holly­wood­filmen The Interview (länk), som handlade om ett mord­försök på Nord­koreas ledare Kim Jong Un. – Huvuduppgiften påstås vara att förbereda sabotage mot Syd­koreas infrastruktur om det blir krig (se cyberkrigföring). Någon infor­ma­tion från Nordkorea om Bureau 121 finns givet­vis inte, utan informationen kommer från avhoppare.

[attacker] [nordkorea] [krig] [ändrad 4 juli 2019]

cellywood

skämtsamt om filmer som är gjorda för att visas i mobiltelefoner – cellphone plus Hollywood. – På 00‑talet gjordes satsningar på att anpassa filmer och tv‑serier så att man skulle kunna se dem i mobilen medan man väntade på bussen. Fotot måste anpassas till mobilens bildskärm och avsnitten skulle vara korta.

[film] [jargong] [mobilt] [ändrad 6 november 2019]

Sweding

”svenskning” – om filmer: att göra egna billiga versioner av kända filmer. Att ”svenska” filmer var en fluga i början av 2008. – Uttrycket kom från filmen Be kind rewind (se IMDb: länk): biträdena i en videobutik råkar radera alla rullarna (de har, av någon anledning, alla filmer på video­band i stället för på DVD), och spelar därför in egna nollbudgetversioner av filmer som deras kunder vill hyra. Detta tar förstås tid, men då skyller de på att filmerna ”kommer från Sverige”. – Se också shanzhai.

[jargong] [kuriosa] [spelfilmer] [ändrad 7 juni 2017]

textdelning

 1. – spridning av textremsor till film och tv‑serier genom internet. Det gäller undertexter som har gjorts av privatpersoner, inte de undertexter som har gjorts av film- och tv‑bolagens översättare. – Företeelsen blev omtalad i juli 2013 när polisen ingrep mot textdelningssajten Undertexter. Enligt åklagaren som beordrade ingreppet är spridning av översättningar ett brott mot upphovsrätten om det görs utan tillstånd av upp­hovs­rätts­havaren. – Ordet: Anspelar på fildelning. På engelska talar man bland annat om open captions;
 2. – fildelning av text. (Alltså till skillnad från fildelning av musik, film och program;)
 3. ironiskt: otillåten kopiering av text. Ordet användes i den betydelsen 2012 när chefredaktören på en svensk landsortstidning ertappades med att ha plagierat en annan journalists text och därför blev avskedad.

[fildelning] [film] [jargong] [radio och tv] [upphovsrätt] [ändrad 5 september 2020]