blue screen of death

blåskärm, BSoD – det att datorn låser sig och bildskärmen blir blå – välkänt sätt för Windows att visa fel som kräver att datorn startas om. Text i vitt på bildskärmen beskriver felet. Ofta finns det också ett bakom­liggande fel som måste fixas för att felet inte ska återkomma. Före 2012 var den förvalda färgen marinblått, därefter coelinblått, men användaren kan välja andra färger. I Windows Insider-versioner av Windows 10 används grönt. – I Unix talar man om kernel panic.

[fel] [windows] [ändrad 3 februari 2018]