blue screen of death

”blåskärm”, bsod – när datorn låser sig och bildskärmen blir blå – välkänt fel i Windows. Text i vitt på bildskärmen beskriver felet. – Datorer med blåskärm måste startas om. Ofta finns det också ett bakom­liggande fel som måste fixas för att felet inte ska återkomma. – I Unix talar man om kernel panic.