mjukvarupaket

flera program som är avsedda att användas tillsammans och som levereras tillsammans. – I strikt betydelse är det flera program som installeras tillsammans och som användaren kan uppleva som ett enda program. En ordbehandlare kan till exempel levereras med ett separat program för rättstavning. Rättstavningen aktiveras inifrån ordbehandlaren och beter sig som en funktion av ordbehandlaren. – I ett mjukvarupaket brukar också ingå metadata och en specifikationsfil (manifest file). Mjukvarupaket levereras ofta som arkiv – de packas upp och installeras som en helhet. – Mer allmänt används ordet mjukvarupaket om programsviter som Microsoft Office. – Även: programvarupaket. – På engelska: software package.

[mjukvara] [29 augusti 2022]

Netscape Communicator

en programsvit för internetkommunikation, lanserad 1997 av Netscape, avvecklad efter 2002. – Netscape Communicator bestod av webbläsaren Navigator, ett e-postprogram, en Usenet-klient, adressbok, kalender och program för gemensamt arbete. – Den sista versionen var Netscape Communicator 4.0 från augusti 2002. – Mozilla fortsatte att utveckla programsviten under namnet Application Suite. Den lades ner 2006. Den vidareutvecklas i sin tur av en annan grupp under namnet SeaMonkey. – Netscape Communicator fick oväntad uppmärksamhet vid årsskiftet 2020–2021 då det uppdagades att Brexit‑avtalet mellan EU och Storbritannien innehöll referenser till Netscape Communicator och till annan föråldrad teknik – se artikel från BBC.

[inaktuellt] [kuriosa] [programsviter] [6 januari 2021]

Google Workspace

en webbaserad programsvit från Google, avsedd för företag och hemarbete. Hette G Suite fram till oktober 2020. – Google Workspace innehåller kontorsprogram och program för kommunikation och sam­arbete. Alla program körs i webbläsare. Allt sparas i Googles moln. – Google Workspace är en avgiftsbelagd tjänst, men programmen som ingår kan användas gratis var för sig. I den avgiftsbelagda tjänsten ingår bland annat support och säkerhetsåtgärder. – I juni 2021 tillkännagav Google att Google Workspace ska vara tillgängligt för alla med Googlekonto: se detta blogginlägg. – Fram till september 2016 hette det Google Apps, sedan G Suite fram till oktober 2020. – Se workspace.google.com.

[programsviter] [ändrad 15 juni 2021]

LiMux

  1. – ett utförande av Linux, utvecklat för staden Münchens förvaltning. Det ingick i stadens projekt för att helt gå över till program med fri och öppen källkod. Utvecklingen påbörjades 2003. Då var LiMux baserat på Debian, men från 2010 var det baserat på Ubuntu. I februari 2017 beslöt Münchens stadsfullmäktige att gå till­baka till Windows;
  2. – namn på Münchens hela projekt för att gå över till fri och öppen källkod. I det ingick inte bara operativsystemet LiMux, utan också till exempel WollMux, en programsvit baserad på Openoffice.org och LibreOffice. – München lyckades aldrig med att helt ersätta Windows med fri och öppen källkod, och ska senast år 2020 ha gått tillbaka till Windows till en kostnad av 90 miljoner euro (se artikel i Heise Online).

[linuxdistributioner] [nerlagt] [programsviter] [ändrad 6 september 2018]