Netscape

företaget som utvecklade och marknadsförde webb­läsaren Navigator†. (Nav­i­gator kallades ofta för Netscape.) Nu­mera är Net­scape enbart inter­net­operatör (utvecklingen av Navigator upphörde 2007). – Netscape grundades 1994 av Marc Andreessen och Jim Clark. Börs­intro­duk­tionen 1995 brukar räknas som början på dot­com­bubblan. Net­scape såldes 1998 till America Online (numera Aol). – Inter­net­opera­tören Net­scape finns på isp.netscape.com.

[företag] [ändrad 13 maj 2017]