BSA | The software alliance

en branschorganisation mot piratkopi­ering av dator­program. – BSA grundades 1988, och många kända it‑företag är med. – Organisationen hette Business software alliance fram till oktober 2012, då den strök ordet business, men lät BSA vara kvar som pseudoförkortning. – Se bsa.org. – IDG:s artiklar om BSA: länk. – Läs också om Antipiratbyrån.

[branschorganisationer] [förkortningar på B] [pseudoförkortningar] [upphovsrätt] [ändrad 19 april 2023]

Antipiratbyrån

Svenska antipiratbyrån – en nerlagd branschorganisation för skydd av upphovsrätts‑ägares rättig­heter gentemot piratkopierare. Grundades 2001, nerlagd 2011, då den gick upp i Rättighetsalliansen. – Medlemmar i Antipiratbyrån var filmbolag, programföretag och datorspels-företag. Fanns på antipiratbyran.com. Ska inte för­växlas med sin nerlagda ärkefiende Piratbyrån†. – Läs också om Spridningskollen.

[branschorganisationer] [sammanslaget] [upphovsrätt] [ändrad 30 maj 2021]

CompTIA

Computing technology industry association – en organisation för it‑branschen i USA. Medlemsföretag är tillverkare, konsultföretag och återförsäljare. CompTIA testar och certifierar it‑perso­nal och utfärdar certifikat för olika specialiteter och kompetens­nivåer. Certifikaten skiljer sig från andra liknande intyg genom att de inte är knutna till en speciell tillverkare. – Se comptia.org.

[branschorganisationer] [utbildningar] [ändrad 5 juni 2021]