power usage effectiveness

(PUE) – mått på hur effektivt ett datorcenter använder elektrisk kraft. I synner­het mått på hur stor andel av elektriciteten som går till att köra program, till skillnad från kylning, ventilation, belysning och annat. Måttet har tagits fram av orga­nisa­tionen The Green Grid.

[elektrisk ström] [it-system] [ändrad 13 februari 2020]