power usage effectiveness

(PUE) – mått på hur effektivt ett datorcenter använder elektrisk kraft. I synner­het mått på hur stor andel av elektri­ci­teten som går till att köra program, till skillnad från kylning, ventila­tion, be­lys­ning och annat. Måttet har ut­veck­lats av orga­nisa­tionen The Green Grid.

[elektrisk ström] [it-system] [ändrad 13 februari 2020]