Antipiratbyrån

Svenska antipiratbyrån – en nerlagd branschorganisation för skydd av upphovsrätts‑ägares rättig­heter gentemot piratkopierare. Grundades 2001, nerlagd 2011, då den gick upp i Rättighetsalliansen. – Medlemmar i Antipiratbyrån var filmbolag, programföretag och datorspels-företag. Fanns på antipiratbyran.com. Ska inte för­växlas med sin nerlagda ärkefiende Piratbyrån†. – Läs också om Spridningskollen.

[branschorganisationer] [sammanslaget] [upphovsrätt] [ändrad 30 maj 2021]