inomhusnavigering

teknik som hjälper människor att hitta i stora byggnader. – Det behövs särskild teknik för inomhusnavigering eftersom GPS inte fungerar inomhus. Tekniska lösningar brukar vara avsedda för smarta mobiler. Lösningarna fungerar så att trådlösa signaler, sända med wi‑fi eller Bluetooth från många små fasta sändare (fyrar, beacons) inomhus hjälper mottagarna att räkna ut sin position. – Inomhusnavigering kan användas i köpcentrum, sjukhus och andra stora lokaler. Det kan också användas av robotar och fordon, som truckar.

[inomhusnavigering] [ändrad 8 maj 2018]

Tango

Project TangoGoogles projekt för utveckling av en surfplatta och smart mobil med 3d-sen­sorer. En tillämpning av tekniken är inom­hus­navi­ge­ring. – Sensorerna ska kunna bygga upp en modell av världen omkring dem i realtid medan man använder dem. De ska alltså kunna kompensera i realtid för sina egna rörelser, samtidigt som de mäter avståndet till punkter i rummet omkring. Ett tänkbart användningsområde är att hjälpa blinda och synskadade att orientera sig. – I början av 2014 levererades 200 exemplar av Project Tangos mobiltele­fon till utveck­lare, och i juni 2014 visade Google en version av surf­plattan för utveck­lare. Den första kom­mer­si­ella mobiltelefonen med Tango-teknik blev Lenovos Phab2 Pro (länk), som visades upp i juni 2016 och senare tycks ha lagts ner. – Läs mer och se en video på Googles webb­sidor (länk, arkiverad).

[3d] [ändrad 1 mars 2018]

Openshoe

dator i ett skoinlägg, avsett för positions­­­bestäm­ning. Alltså ett slags kropps­­buren dator. Den ska kunna an­vändas i många samman­­hang, till exempel för att hålla reda på var rädd­nings­­­personal be­finner sig, för att se om gamla människor behöver hjälp och för att studera hur människor med stabili­tets­­problem går. Eftersom Openshoe ska användas inomhus går det inte att använda gps, och eftersom den ska kunna användas i rökfyllda och brinnande byggnader går det inte heller att använda vanliga tekniker för inomhusnavigering. Sko­­­in­lägget registrerar därför bärarens rörelser genom trög­­hets­­navi­gering, och över­­för informa­tionen tråd­­löst till en dator. – Open­­shoe är ett projekt som drivs i sam­arbete mellan Indien och svenska universitet, bland annat KTH. – Se openshoe.org.

iBeacon

system i Apples iPhone för kommunikation med fasta sändare (beacons, fyrar) på några meters håll. – Syftet är att besökare i butiker och andra lokaler ska kunna identifieras auto­­matiskt och få erbjudanden eller annan in­formation när de går förbi. Det ska också kunna användas för inom­hus­navi­ge­ring. –I beacon lanserades 2013 i version 7 av iOS. Det bygger på data­över­­förings­­tekniken Blue­tooth low energy. Det har också be­skrivits som en kon­kurrent till NFC. – Se Apples webbsidor.

[inomhusnavigering] [marknadsföring] [trådlöst] [ändrad 5 juni 2017]