Spridningskollen

nerlagd privat organisation som i brev tänkte kräva 2 000 kronor av personer som Sprid­nings­kollen påstod hade brutit mot upphovsrätten. Verksamheten inleddes i sep­tem­ber 2016 och lades ner den 31 oktober samma år. Det är tveksamt om verksamheten hade laglig grund, men inget kravbrev hann skickas ut innan Spridningskollen lades ner. – Motivering av ner­lägg­ningen från det för övrigt okända företaget Gothia Law, se denna länk. – Se spridningskollen.se och motståndssajten spridningskollen.se, publicerad av internet­operatören Bahnhof. Bahnhof anmodade i ett brev den 20 september 2016 Spridningskollen att stänga sajten spridningskollen.se och att sluta använda namnet Spridningskollen, eftersom Bahnhof ansåg sig ha förstahandsrätt till namnet. – Se Bahnhofs webbsidor. – Läs också om Anti­pirat­byrån och Rättig­hets­alliansen.

Dagens ord: 2016-09-30