CompTIA

Computing technology industry association – en organisation för it‑branschen i USA. Medlemmarna arbetar hos tillverkare, konsult­företag och åter­för­säljare. CompTIA testar och certi­fi­erar it‑perso­nal och ut­färdar certifikat för olika speci­ali­teter och kompe­tens­nivåer. Certifi­katen skiljer sig från andra lik­nande intyg genom att de inte är knutna till en speciell tillverkare. – Se comptia.org.

[organisationer] [utbildningar] [ändrad 17 november 2018]