OMA SpecWorks

en sammanslagning av Open mobile alliance och IPSO Alliance. De två organisationerna gick ihop i mars 2018se pressmeddelande. – Open mobile alliance, OMA, var en branschorganisation som verkade för att tjänster för mobiltelefoner skulle fungera ihop, oavsett tillverkare och operatör. OMA grundades 2002 och hade många mobiltelefontillverkare och programföretag som medlemmar. OMA tog också över utvecklingen av protokollet SyncML†. – Se omaspecworks.org. – Jämför med Open handset alliance och Limo†.

[mobilt] [organisationer] [sammanslaget] [ändrad 31 augusti 2020]