BSA | The software alliance

en branschorganisation mot piratkopi­ering av dator­program. – BSA grundades 1988, och många kända it‑företag är med. – Organisationen hette Business software alliance fram till oktober 2012, då den strök ordet business, men lät BSA vara kvar som pseudoförkortning. – Se bsa.org. – IDG:s artiklar om BSA: länk. – Läs också om Antipiratbyrån.

[branschorganisationer] [förkortningar på B] [pseudoförkortningar] [upphovsrätt] [ändrad 19 april 2023]