Piratbyrån

en nerlagd svensk organisation som stödde rätten att kopiera film och musik oberoende av upphovsrätten. – Piratbyrån grundades 2003 och lades ner 2010. (Se inlägg på bloggen Copyriot, länk, arkiverad). – Piratbyrån startade The Pirate Bay, som frikopplades under 2004. – Namnet Pirat­­byrån anspelar på motparten, Antipiratbyrån. – Läs också om Piratpartiet.

[nerlagt] [organisationer] [pirat] [upphovsrätt] [ändrad 15 oktober 2018]

– In English: Piratbyrån, the Bureau of piracy, was a Swedish organization that supported the right of free copying of digital content, regardless of copyright issues. It was founded in 2003 and disbanded in 2010. It started the famous filesharing site Pirate Bay, but spun it off in 2004. The name Piratbyrån alludes to the name of its opposite part, Antipirat­byrån, the Swedish organization for protection of the rights of copyright owners. – For more summaries in English, please click at this link.