Rättighetsalliansen

företag som utreder och bekämpar pirat­kopiering. – Grundades 2011 av anställda på Antipiratbyrå­n. Anti­pirat­byråns post­adress är numera c/o Rättig­hets­alliansen. – Rättig­hets­alliansen ska inte för­växlas med Kom­mit­tén för mänsk­liga rättig­heter, KMR. – Se rattighetsalliansen.se. – Läs också om Spridningskollen.