Green Grid

The Green Grid – bransch­orga­nisa­tion som strävar efter mer effektiv användning av resurserna i data­center. I synner­het när det gäller elektrisk kraft. The Green Grid har defini­erat effek­tivi­tets­måttet power usage effective­ness, pue. – Se thegreengrid.org.