European telecommunications network operators’ association

Etno – branschorganisation för europeiska tele- och data-operatörer, i synner­het de gamla tele­mono­polen. – Se etno.eu.