upstreaming

  1. – om telefonavlyssning och dataavläsning: hemlig avlyssning / avläsning av kommunika­tion från stamnätet. Man kopplar alltså inte in sig nära den man avlyssnar eller avläser, utan man gör det långt ifrån, på en kabel med många kommunikationslinjer. Detta är ett vanligt förfarande bland de stora signalspanings‑organisationerna;
  2. – bidragande med kod till ett projekt med öppen källkod. (Koden går ”uppåt” – till källan.) Alltså att man inte bara använder koden i sitt eget projekt när man modifierar öppen källkod, utan också ger den öppna källkodens upphovspersoner tillgång till förändringarna. Ett företag som utvecklar ett eget utförande av Linux kan till exempel skicka sina ändringar och förbättringar till Linus Torvalds;
  3. – överföring av ett företags intäkter till ett företag i ett skatteparadis genom att man skickar interna fakturor;
  4. – att ”sno en taxi” genom att ställa sig framför någon som också försöker få en taxi.

[avlyssning] [företag och ekonomi] [öppen källkod] [ändrad 20 augusti 2018]

Playpen

en hemlig webbplats med bilder på sexuella övergrepp mot barn, avslöjad av FBI i början av 2015. FBI tog då Playpens server i beslag, men lät inne­hållet vara tillgängligt på internet för att kunna identifiera besökare. (FBI:s insats kallades för ”Operation Pacifier”.) Be­sök­arna hemlighöll sina identiteter genom att använda anonymise­ring­s­­nät­verket Tor, men FBI lyckades ändå identifiera många av dem. – Play­pen hade över 200 000 registrerade besökare, men åtal väcktes mot bara 137. Och i april 2016 beslöt en domare att en av de åtalade måste gå fri på grund av en formalitet (technicality): den domare i Virginia som gav FBI tillstånd till husrannsakan, alltså till att installera avläsnings-program på den miss­tänktes datorer, hade inte rätt att ge ett sådant tillstånd, eftersom den misstänkte inte bodde i Virginia. – I mars 2017 la åklagaren ner målet mot en annan misstänkt, efter att en annan domare hade fastslagit att den misstänkte hade rätt att granska källkoden till det program som FBI använde för att avläsa hans datakommunikation. (Se Network in­ves­tiga­tive technique, NIT.) Hellre än att släppa FBI:s hemliga avläsningsprogram la åklagaren ner åtalet. (Den åtalade är inte friad, utan åtalet kan tas upp igen.)

[avlyssning] [it-relaterad brottslighet] [ändrad 11 januari 2018]

Network investigative technique

(NIT) – amerikanska FBI:s beteckning på dess egna tekniker för övervakning, avlyssning, dataavläsning och dataintrång. Alltså sådant som hackare också gör. Bland annat installeras avläsningsprogram i smyg på misstänkta personers dator som ett sätt att kringgå anonymiersingsnätverk som Tor. – NIT figurerade i avslöjandet av Playpen, ett nätverk som spred bilder på sexuella övergrepp mot barn, och i den rättsliga process som följde. Där la åklagaren ner ett åtal hellre än att, som domaren hade beordrat, låta den åtalade ta del av källkoden till NIT.

[juridik] [personlig integritet] [ändrad 11 januari 2018]

nit

  1. – mått på luminans, alltså ljusstyrka i förhållande till ljuskällans yta. Motsvarar en candela per kvadratmeter. Används om bildskärmar och tv‑apparat­er. – En bildskärm har en luminans på 50—300 nit, nyare modeller kan ha mer. Benämningen nit används sällan på svenska. – I optik är ljusstyrkan, mätt i candela, ett mått på allt ljus som strålar ut från ljuskällan, oavsett hur stor ljuskällan är. Det visar hur användbar ljus­källan är som belysning. Luminans är ljusstyrkan dividerad med ljus­källans yta. Det säger hur intensiv ljuskällan verkar. – Om du täcker över en bildskärm med en kartongbit med ett hål i så minskar bild­skärmens synliga ljusstyrka (candela), eftersom det kommer ut mindre ljus. Men den bit som syns har – om ljusstyrkan är jämnt fördelad över skärmen – samma luminans (mätt i nit) som hela bildskärmen. – Alternativ beskrivning: en taklampa med två 10‑watts LED‑lampor har dubbelt så hög ljusstyrka (candela) som en taklampa med en 10‑watts LED‑lampa. Men den har samma luminans (nit).
  2. NIT – se Network investigative technique.

[avlyssning] [bildskärmar] [förkortningar på N] [ändrad 7 maj 2017]