Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

(SIUN) – den svenska myndighet som övervakar att den underrättelseverksamhet som bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarets materielverk (FMV) och Totalförsvar­ets forskningsinstitut (FOI) följer lagar och bestämmelser. – Se siun.se.

[avlyssning] [svenska myndigheter] [underrättelseverksamhet] [ändrad 26 april 2020]