wiretapping ⇢

(även wire tapping) – telefonavlyssning, avlyssning. Ordet används också om avläsning av datatrafik. Som framgår av förleden wire- syftar termen på trådbunden kommunikation.

[avlyssning] [juridik] [ändrad 16 augusti 2022]