fake off

fake off modefalsk avstängning – när en elektronisk apparat ser ut att vara avstängd, men i själva verket är påslagen och används för avlyssning.

[avlyssning] [ändrad 5 januari 2018]

Dagens ord: 2018-07-06