QLED

quantum dot light emitting diode – beteckning på en typ av bildskärm som använder kvantprickar (quantum dots) för att generera bilder. Tekniken var 2017 ny i kommersiella produkter, främst storbilds‑tv. QLED-skärmar har klarare färger och skarpare bild samt har längre livslängd än andra bildskärmar. – Den kommersiella typen av QLED‑bildskärmar kallas för fotoemissiv (photoemissive). Sådana bildskärmar har ett skikt med vanliga LED‑bildpunkter bakom ett lager av kvantprickar. Bilden uppkommer genom att LED‑bildpunkterna i det bakre skiktet avger ljus som får kvantprickarna att avge rött, grönt eller blått ljus. – En alternativ teknik, elektroemissiva QLED‑skärmar (electro‑emissive), även kallad QD‑LED eller QDLED, har inget bakre LED‑skikt. Varje kvantpricksbildpunkt aktiveras direkt på elektrisk väg. Den tekniken kommer eventuellt under 2021 i produkter på marknaden.

[bildskärmar] [förkortningar på Q] [ändrad 14 december 2020]

QUIC

Quick UDP internet connection – ett alternativ till TCP i internetkommunikation (se TCP/IP). – QUIC antogs som standard i maj 2021, se RFC nummer 9000: länk. Se också HTTP/3. QUIC  kommer troligen successivt att tränga ut TCP. – QUIC utvecklades av Jim Roskind (roskind.com)Google som ersättning för TCP. Målet var att minska antalet handskakningar och omsändningar vid fel och därmed effektivisera dataöverföringen. – QUIC har använts i mindre skala sedan 2012. Google använder det för kommunikation mellan Google Chrome och många av Googles sajter. – Läs mer om QUIC i detta dokument från Google.

[förkortningar på Q] [internet] [rfc] [ändrad 31 januari 2023]