WFA

work from anywhere – möjlighet för medarbetare att sköta arbetet på distans, oavsett var hon befinner sig, med tillgång till alla nödvändiga resurser för arbetsuppgifterna och med it-säkerhet.

[distansarbete] [förkortningar på W] [27 april 2021]

WIS

Webbaserat informationssystem – ett svenskt informationssystem för aktörer som hanterar krissituationer. Det ska användas både i samband med sådana situationer och annars som ett forum för att dela erfarenheter. WIS är inte avsett för allmänheten. – WIS sköts av MSB. Läs mer här (brukar fungera, trots eventuell överstrykning).

[förkortningar på W] [samhällsskydd] [ändrad 28 november 2020]

www

  1. WWWförkortning för World wide web;
  2. – vanligt, men inte obligatoriskt, första led (se etikett) i webbadresser (URL:er). Det är ett godtyckligt valt namn på domänens webbserver. Det har blivit så vanligt att många tar för givet att en webbadress ska börja med www, men det finns inget krav på det. Vad man kallar webbservern har ingen teknisk betydelse. I vissa webbläsare visas inte www i webbadresser i adressfältet om man inte klickar på adressen. – Kallas på engelska också för dubdubdub eller triple‑dub.

[förkortningar på W] [internet] [webben] [ändrad 17 december 2019]