PTP

  1. point to point eller point–to–pointpunkt till punkt – om nätverk: direkt förbindelse från en punkt till en annan, till exempel genom en kabel, laserstråle eller radiolänk. Oftast med trafik i båda riktningarna. – Ska inte för­väx­las med P2P, peer‑to‑peer;
  2. picture transfer protocolprotokoll för överföring av digitala bilder från kameror till datorer och skrivare, även känd som ISO 15740. Det finns en variant för internetprotokollet IP, PTP‑IP, och en version för USB, PTP‑USB. – PTP hanteras av branschorganisationen Society for imaging science and technology (imaging.org), läs mer här;
  3. precision time protocol – ett protokoll för exakt tidsinställning i lokala nätverk. Kan synkronisera tid med en noggrannhet på en nano‑sekund. PTP används när noggrannheten i internettid inte anses tillräckligt hög. – PTP är en standard med beteckningen IEEE 1588. – Läs mer i Wikipedia.

[bildbehandling] [datakommunikation] [förkortningar på P] [tid] [ändrad 6 december 2022]

internettid

tidsangivelser som förmedlas genom internet. – Problemet med att skicka noggranna tidsangivelser genom internet är att det tar tid innan de kommer fram. Även om det rör sig om bråkdelar av sekunder kan felet bli för stort för en del användningsområden. Det är också omöjligt att förut­se exakt hur stor fördröjningen blir. Tjänster för överföring av internettid har därför funktioner för att kontinuerligt beräkna fördröjningarnas längd och för att kompensera för dem hos mottagaren. Enklaste metoden är att låta mottagaren svara, mäta svars­tiden (tur och retur) och dividera den med två, så att man får en uppskattning av fördröjningen. – Internettid är baserad på den tidsskala som används i de flesta sammanhang, nämligen UTC. – Den svenska tjänsten för internettid tillhandahålls av Swedish national time service (ntp.se), som drivs av Netnod på uppdrag av PTS, och som övervakas av SP (sp.se), numera del av RISE. Swedish national time service får tiden från fem tidsnoder, fördelade över Sverige, och varje nod har två atomur. – Internettid brukar kallas för NTP‑tid efter Network time protocol, NTP. (I slutet av 2010‑talet ersätts NTP successivt av Network time security, NTS.) – Se RISE:s sida Tid via internet – länk. – Läs också om Precision time protocol, PTP. – Andra sätt att sända ut och ta emot exakt tid är via radiovågor direkt från atomur – en metod som används i en del armbandsur och andra klockor med en inbyggd speciell radiomottagare – eller att få tiden från GPS‑systemet.

[tidmätning] [ändrad 6 december 2022]

synkronisering

(synchronization, förkortat sync, på svenska synk) –

  1. – samordning av innehållet på program av liknande slag, till exempel adress­register eller kalendrar. När syn­kroniseringen är avslutad är det samma data på alla de inblandade pro­grammen. (Oftast så att den senast gjorda ändringen gäller, oav­sett vilken enhet den har gjorts på.) – Synkronisering används för att se till att bärbar utrustning (bärbara datorer, mobil­telefoner) har samma data som stationära datorer, eller att webbaserade program inne­håller samma data som fast installerade program. Att synkronisera kallas ofta för att synka, och syn­kronisering kallas för synkning;
  2. – att se till att två klockor visar exakt samma tid; att se till att två processer är sam­ordnade i tid (går i takt). Detta är den ursprungliga betydelsen. I många fall kan det få olyckliga följder ifall den ena av två samordnade händelser felaktigt påstås inträffa före den andra, när den i själva verket inträffar efter den andra (eller omvänt) – se race condition

[drift] [personliga data] [tidmätning] [ändrad 25 juni 2020]