nano

multipelprefix för miljard­­‑del (10-9). – Nano- är också en förled som betyder mycket liten; mer precist: omöjlig att se med optiska mikro­skop (submikroskopisk). Ordet kommer av grekiska nanos – dvärg. – Se också nano­teknik och meso.

[multipelprefix] [ändrad 18 juni 2022]