nano

förled som betyder mycket liten; mer precist: omöjlig att se med optiska mikro­skop (submikro­skopisk). Ordet kommer av grekiska nanos – dvärg. – Se också nano­teknik och meso. – Nano- är också multipelprefix för miljard­­‑del (10-9).

[multipelprefix] [ändrad 6 augusti 2018]