hail-ride

vanlig, men egentligen felaktig, engelsk beteckning på app‑baserade taxitjänster som Uber. Felet är att hail‑ride i USA betyder stoppa taxi på gatan. I Storbritannien används hail‑ride däremot om kollektivtransporter som inte har hållplatser, utan stannar var som helst om någon vinkar. Men Ubers förare är uttryckligen förbjudna att plocka upp kunder på gatan: de får bara ta emot kunder som beställt med Ubers app. Trots det är hail‑ride numera den vanligaste beteckningen i USA på Uber‑liknande taxitjänster. – Jämför med rideshare, som också är missvisande. – Se också e‑hail.

[bilar] [fel] [språktips] [ändrad 8 november 2019]

rideshare

vanlig men missvisande engelsk beteckning på app‑baserade taxitjänster som Uber. Felet är att rideshare betyder samåkning. Ordet rideshare användes nämligen först om tjänster som verkligen ordnade samåkning, alltså samordnade resor så att flera resenärer kunde åka tillsammans i samma bil utan att vara i sällskap. Sedan flyttades den över till Uber och liknande tjänster som inte ordnar samåkning i den betydelsen, även om det ofta kallas så. – Jämför med hail‑ride, som också är missvisande.

[bilar] [fel] [språktips] [ändrad 8 november 2019]

visibilitet

om lager och logistik: det att man ständigt vet vad exakt man har och var det finns. Man ”ser vad som finns på hyllorna” eller vad som är på väg. Detta till skillnad från hur det tidigare har varit, det vill säga att det på grund av svinn, felkällor och andra orsaker aldrig stämmer exakt. Visibilitet i denna betydelse förutsätter it, till exempel RFID-märkning. – På engelska: visibility. – Annars kan engelska visibility översättas med synlighet, sikt.

[transport och logistik] [ändrad 8 januari 2019]

Skybender

ett hemlighetsfullt Google / Alphabet-projekt för trådlöst bredband från drönare. – Drönarna ska sända till markstationer med en frekvens på 28 gigahertz – med andra ord på millimeterbandet. Det är en mycket högre frekvens än 4g, vilket gör det möjligt att överföra flera gigabyte i sekunden. Nackdelen med så hög frekvens är att signalen har kort räckvidd, och stoppas av fysiska hinder, även om räckvidden blir längre när man sänder från himlen till markytan. Eventuellt kommer Google att behöva använda en speciell, energikrävande teknik, en fasstyrd antenn (phased array), för att öka räckvidden. – Projektet, som är en fortsättning på Project Titan, blev känt i början av 2016, och försöksverksamhet pågick då i New Mexico. – Se artikel i The Guardian (länk). – Läs också om Loon†.

[bredband från himlen] [drönare] [experimentell teknik] [flyg] [ändrad 21 mars 2018]