lagerhanteringssystem

eller bara lagersystem – it-baserat system för lagerkontroll och förflyttning av varor i lager. Ett lagerhanteringssystem ska hålla reda på vilka varor som finns i lagret och var de finns. Det ska ge beställningar till truckförare och annan personal på ett sätt som minskar tidsåtgången. Det ska också meddela när en vara håller på att ta slut och eventuellt automatiskt beställa mer. – På engelska: warehouse management system, förkortat WMS.

[transport och logistik] [ändrad 17 september 2020]