e-hail

– kalla på taxi med en app. – Se också hail-ride.

[bilar] [uttryck på e–] [ändrad 28 augusti 2020]