pwn

internetjargong (leet) för besegra, ta över, behärska. – Pwn brukar för­klaras som skrivfel för own – äga. Ordet används dels i dator­spel i be­ty­delsen besegra, vinna, dels i it-säker­het i be­ty­del­sen ta över, göra intrång [i], kompro­met­tera. – Stavas också p0wn (med nolla).

[avsiktliga fel] [it-säkerhet] [jargong] [spel] [ändrad 9 november 2019]