Pioneer Award

utmärkelse som varje år sedan 1992 delas ut av Electronic frontier foundation. Priset går till ”ledare som ”i det elektroniska gräns­landet breddar utrymmet för frihet och innovation på informations­teknikens fält””. –– Se EFF:s webb­sidor: länk. – Fler utmärkelser.