Pioneer Award

en utmärkelse som varje år sedan 1992 delas ut av Electronic frontier foundation (EFF). Priset går till ledare som ”i det elektroniska gränslandet breddar utrymmet för frihet och innovation på informationsteknikens fält”. – Se EFF:s webbsidor: länk.

[utmärkelser] [ändrad 16 september 2019]