Ethos award

Multistakeholder Ethos Award – en utmärkelse som sedan 2014 delas ut av ICANN till ”ICANN-aktörer som har gjort djupgående insatser för konsensus­bas­e­rade lösningar med erkännande av betydelsen av ICANN:s multiintres­sentmodell för styrning av internet och bidragit på ett substanti­ellt sätt till ICANN:s intressen som organisation och gemenskap”. – Läs mer på ICANN:s webbsidor.

[utmärkelser] [ändrad 16 juni 2020]