Ethos award

Multistakeholder Ethos Award – utmärkelse som sedan 2014 delas ut av ICANN för ”ICANN-aktörer som har gjort djupgående insatser för kon­sen­sus­bas­e­rade lösningar med erkännande av betydelsen av ICANN:s multi­intres­sentmodell för styrning av internet och bidragit på ett sub­stan­ti­ellt sätt till ICANN:s intressen som organisation och gemenskap”. – Läs mer på ICANN:s webbsidor.

[utmärkelser] [26 juni 2017]