Det gyllene förstoringsglaset

en årlig utmärkelse som ges till personer, initiativ eller organisationer som har gjort enastående insatser för källkritik och kritiskt tänkande på nätet, och / eller till barn eller vuxna som arbetat för att förbättra källkritiskt tänkande hos barn och unga. – Det gyllene förstoringsglaset delas ut på Källkritikens dag den 13 mars. Från 2017 var det av Viralgranskaren† som 2019 ersattes av Källkritikbyrån (kallkritikbyran.se), och Internetstiftelsen . – Se tidningen Metros webbsidor (arkiverade) och Källkritikbyråns webbsidor. (Metro upphörde som dagstidning i mars 2019 och alla dess journalister sades upp i juni 2019.)

[källkritik] [utmärkelser] [ändrad 9 mars 2023]