⁉️ objektsorienterad

– irreguljär stavning av objektorienterad – se objektorientering.